Autan monenlaisista oireista kärsiviä ihmisiä selvittämään oireita aiheuttavat ruuat ja voimaan paremmin 

Funktionaalinen ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen

Hei,

olen Hanna funktionaaliseen ravitsemukseen erikoistunut laillistettu ravitsemusterapeutti 

 

 

 

Minun tarinani

 

Siskoni sairastui tyypin 1 diabetekseen minun ollessa 7-vuotias. Pienenä lapsena en osannut tehdä hänen hyväkseen mitään ja tästä auttamisen tarpeesta heräsi kiinnostukseni ravitsemushoitoon. Itsekin olen autoimmuunisairauksia sairastanut ja samalla kun olen opiskellut ravitsemustiedettä yliopistossa ja funktionaalista lääketiedettä ja ravitsemus USAssa olen selvitellyt keinoja auttaa asiakkaita, läheisiä ja myös itseäni.

Valmistuin terveystieteiden maisteriksi 2002 ja minulla on 20 vuoden työkokemus kliinisestä ravitsemushoidosta ja asiakkaiden auttamisesta. Olen opiskellut funktionaalista ravitsemusta ja funktionaalista lääketiedettä 10 vuotta. 

 

Perhepiirissä on ärtyvän suolen oireita, SIBOa, syöpää, masennusta, atooppista ihoa ja alzheimerin tautia sekä autoimmuunisairauksia kuten kilpirauhasen vajaatoimintaa, tyypin 1 diabetes, iriittiä, alopeciaa ja reumaa. Näihin asioihin olen erityisesti perehtynyt juuri tästä syystä ja asioiden opiskelu on ollut ihan toisenlaisella tasolla merkittävää kun olen samalla yrittänyt löytää apua esim. äidilleni tai tyttärelleni.

 

Hoidan päivittäin monenlaisista oireista kärsiviä asikkaita yksityisvastaanotolla mutta ongelmana usein on se että hyvistä ohjeista huolimatta muutoksen tekeminen ominpäin ei onnistu. Tästä syystä olen opiskellut hyväksymis- ja omistautumisterapiaa oman työn tueksi. Siitä huolimatta muutosten tekeminen yksin on haastavaan joten olen siirtänyt funktionaalisen lääketieteen merkittävimmän työkalun eli eliminaatioruokavalion ryhmään. Ryhmässä asiakkaat saavat parempi tuloksia, tutkimusten mukaan ryhmässä saadaan 80% parempia tuloksia ja olen tämän omienkin asiakkaiden kohdalla huomannut.

Hanna auttaa selvittämään oireita aiheuttavat ruuat jotta voit paremmin ja voit elää sellaista elämää kuin haluat

Katso asiakkaiden palautteita

Rekisteri- ja tietosuoja seloste

Tämä on yrityksen Ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 1.10.2020. Viimeisin muutos 21.1.2022

1. Rekisterinpitäjä

Ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen

Tehtaantie 2

37800 Akaa

www.hannavoutilainen.com

p. 040 5921006

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hanna Voutilainen, [email protected] p. 0405921006

3. Rekisterin nimi

Ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen -asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on mm.

- henkilön suostumus (kaikilta jäseniltä on suostumus jäsen rekisterin pitämiseen)

- sopimus (tilitoimiston kanssa on sopimus tietojen käsittelystä)

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ei ole, eikä muita rekistereitä kerätä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden

kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).